Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid om zelf bloed af te nemen door middel van een vingerprik en te druppelen op een absorberende kaart (Dried blood spot, DBS). Deze kaart wordt dan per post opgestuurd naar een laboratorium. In 2017 maakten 150 transplantatiepatiënten van het UMCG gebruik van de methode. Patiënten gaven aan overwegend een voorkeur te hebben voor de vingerprik in plaats van de veneuze bloedafname. Zowel de bloedspiegel van het geneesmiddel als van creatinine, een waarde die de nierfunctie weergeeft, kunnen betrouwbaar gemeten worden in de bloedspotjes.

Resultaten

Het gebruik van de vingerprikmethode leidde nog niet tot de verwachte afname in polikliniekbezoeken en kosten. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de logistiek van het inzenden van de monsters nog niet optimaal is. Ook is het belangrijk dat de patiënt een terugkoppeling krijgt van de resultaten van de vingerprik. Het patiëntenportaal kan hierbij een belangrijke rol spelen. In de toekomst kunnen er misschien meer middelen gemeten worden via de vingerprik.
 

Samenvatting bij start

Het aanpassen van de dosering van geneesmiddelen kan geschieden met behulp van het meten van de concentratie van het geneesmiddel in het bloed. Hiervoor dient de patiënt echter naar een ziekenhuis of een prikpost te gaan. Dit gaat gepaard met extra kosten en tijdverlies.
Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid om zelf bloed af te nemen door middel van een bloedlancet en te druppelen op een absorberende kaart (Dried blood spot, DBS). Deze kaart wordt dan per post opgestuurd naar een laboratorium. In het laboratorium wordt de concentratie van het geneesmiddel in het door het papier geabsorbeerde bloed bepaald. Dit is patiëntvriendelijker en kostenbesparend. Deze techniek is echter nog niet wijd verspreid.

Doelgroep
Transplantatiepatiënten

Doel
Dit project heeft tot doel de toepassing van de DBS te versnellen, om te beginnen bij transplantatiepatiënten, en daarmee de bekendheid van deze methode te vergroten zodat anderen zullen volgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website