Projectomschrijving

Wordt methylphenidaat zorgvuldig voorgeschreven en is het nog werkzaam na langere tijd?

Samenvatting na afronding

De laatste jaren is het aantal diagnoses van ADHD en het gebruik van geneesmiddelen voor de behandeling van ADHD gestegen. Dit roept de vraag op of er terecht wordt voorgeschreven. Methylfenidaat is het meest gebruikte geneesmiddel bij ADHD.

Onderzoek

Er is systematisch dossieronderzoek gedaan bij kinderartsen en GGZ-jeugdinstellingen of er terecht methylfenidaat is voorgeschreven en of de bestaande richtlijnen goed worden opgevolgd. Verder is onderzocht bij jongeren die al langer dan twee jaar methylfenidaat gebruiken of het medicijn dan nog steeds werkzaam is. Hier is gekeken wat er gebeurt als de medicatie langzaam wordt afgebouwd.

Resultaten

Uit de dossieraudit bleek dat ook kinderen zonder ADHD vaak methylfenidaat voorgeschreven krijgen en ook dat lang niet altijd de juiste psychosociale zorg wordt geboden. Verder bleek methylfenidaat ook na twee jaar gebruik nog effectief. Opvallend feit was dat bijna de helft van de kinderen ook na afbouw van de medicatie goed bleef functioneren.
 

Samenvatting bij start

Aanleiding
Methylfenidaat is verreweg het meest gebruikte geneesmiddel bij kinderen met ADHD. De laatste jaren is het gebruik van ADHD enorm gestegen. Dit roept de vraag op in hoeverre er zorgvuldig wordt voorgeschreven en of er misschien sprake is van ten onrechte, te snel en/of te lang voorschrijven van methylfenidaat aan kinderen.

Onderzoek
We gaan daarom systematisch dossieronderzoek doen bij kinderartsen, GGZ-jeugdinstellingen en huisartsen of er terecht methylfenidaat is voorgeschreven en of de controles op orde zijn. Verder onderzoeken we bij jongeren die al langer dan twee jaar methylfenidaat gebruiken of het medicijn dan nog steeds werkzaam is. We doen dit door te kijken naar wat er gebeurt als de medicatie langzaam wordt gestopt.

Doel
Dit project beoogt te komen tot belangrijke verbeteringen in het gebruik van methylfenidaat bij kinderen en jongeren in Nederland.


Meer informatie

Geen Ritalin-recept zonder goede diagnostiek - Mediator 40, april 2020
Opiniestuk Pedagoogle 'Ongeloof na onzorgvuldige diagnose' juni 2020
Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website