Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Behandeling met intraveneus colistine heeft een belangrijke plaats gekregen in de bestrijding
van ernstige infecties met bijzonder resistente bacteriën. Afstemming van de dosering op
maat van de patiënt kan in deze situaties zorgen voor een optimale balans tussen effectiviteit
en bijwerkingen. De COLIGO studie is uitgevoerd om deze strategie te evalueren.

Tijdens behandeling werd de dosering van colistine aangepast op geleide van de gemeten
colistineconcentratie in het bloed én aan de hand van de gevoeligheid van de ziekteverwekker. De effectiviteit van de behandeling en de bijwerkingen van colistine werden op de voet gevolgd.
De studie is uitgevoerd in 8 verschillende ziekenhuizen. 57 cystisch fibrose (CF) patiënten, 30
intensive care patiënten en 16 overige patiënten hebben aan de studie deelgenomen.

Resultaten

Bijsturing van de dosering van colistine is veelvuldig nodig gebleken. De binding van colistine
aan bloedeiwit bleek tussen patiënten sterk te variëren. De analyse van de uitkomsten bij CF-patiënten laat zien dat de gekozen strategie leidt tot een effectieve en veilige behandeling. Voor conclusies over uitkomsten bij intensive care patiënten zijn de behandelresultaten van meer patiënten nodig.

Samenvatting bij start

Wereldwijd groeit het probleem dat ziekteverwekkende bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica. Voor behandeling van infecties met sommige bacteriën zijn er bijna geen werkzame antibiotica meer beschikbaar.
Colistine is een antibioticum waarvoor zulke bacteriën meestal nog wel gevoelig zijn. Bij ernstige infecties wordt het daarom toegepast en via de bloedbaan toegediend (intraveneus). Het is echter onvoldoende duidelijk met welke dosering ernstige infecties effectief worden bestreden én er zo min mogelijk bijwerkingen optreden. Wat hierbij helpt is de dosering voor elke patiënt tijdens behandeling te optimaliseren door de concentratie van colistine in het bloed te controleren. Het doel van dit project is om de uitkomsten van deze methode in Nederlandse ziekenhuizen te onderzoeken en om een praktijkrichtlijn te ontwikkelen.
Voor patiënten met levensbedreigende infecties leidt dit onderzoek uiteindelijk tot een maximale kans op effectieve en veilige therapie met intraveneus colistine.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website