Projectomschrijving

Deze studie beoogde het effect van zowel paracetamol als NSAIDs bij acute lage rugpijn te onderzoeken in een placebo gecontroleerde gerandomiseerde klinische trial. De vraagstellingen waren als volgt:

  • Wat is het effect van paracetamol in vergelijking met placebo voor patiënten met acute lage rugpijn?
  • Wat is het additionele effect van paracetamol of NSAIDs in vergelijking met alleen advies bij patiënten met acute lage rugpijn?
  • Wat is het effect van paracetamol in vergelijking met NSAIDs voor patiënten met acute lage rugpijn?


Om deze vraagstellingen te kunnen beantwoorden moesten 800 patiënten worden geïncludeerd die zich met acute a-specifieke lage rugpijn presenteren in de huisartsenpraktijk. Zij werden gerandomiseerd over vier interventies:
1.    alleen advies
2.    advies + paracetamol
3.    advies + NSAID
4.    advies + placebo
De primaire uitkomstmaat was pijnintensiteit, gemeten over een follow-up periode van 12 weken.

Vanwege niet genoeg deelnemende patiënten is dit onderzoek vroegtijdig stopgezet (juni
2017). Het bleek erg moeilijk voor huisartsen om geschikte patiënten tijdens hun spreekuur uit
te nodigen voor deelname aan het onderzoek. Hierdoor is de nog steeds relevante
vraagstelling niet beantwoord.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website