Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Baten, Risico en Impact van Medicatie Monitor: overactieve blaas

Nivel en Bijwerkingencentrum Lareb ontwikkelden een infrastructuur om gegevens uit elektronische patiëntendossiers uit huisartspraktijken te combineren met patiëntervaringen. Overactieve blaas (OAB) was de aandoening waarvoor de infrastructuur is opgezet.

Waarom?

Als een nieuw geneesmiddel beschikbaar komt, dan is vaak nog weinig bekend wat dit precies betekent voor patiënten. Het is belangrijk om dit in praktijk te monitoren en hiervan te leren.

Hoe?

Patiënten met OAB zijn geselecteerd via huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties. Ervaringen van 295 patiënten zijn verzameld over kwaliteit van leven en behandeling van OAB via vijf online vragenlijsten.
Dit is aangevuld met gegevens uit patiëntendossiers.

Wat leverde het op?

Dit leverde een infrastructuur op die ingezet kan worden voor veel meer aandoeningen en geneesmiddelen als alternatief voor of aanvullend op een RCT.


Samenvatting bij start

Medicatie Baten Risico Register eerste lijn: overactieve blaas

NIVEL en Lareb ontwikkelen een infrastructuur om snel informatie te krijgen over de balans tussen werking en bijwerkingen van (nieuwe) medicijnen. Overactieve blaas (OAB) fungeert als casus voor deze infrastructuur die inzetbaar is voor veel meer aandoeningen.

Waarom?
Vóór een medicijn op de markt komt zijn werking en bijwerkingen onderzocht bij een selecte groep mensen die vaak niet representatief is voor de werkelijke gebruikersgroep. Als een middel op de markt komt, is monitoren van de (bij)werking van medicijnen in de praktijk dus belangrijk.

Hoe?
Patiënten met OAB worden geselecteerd via huisartsenpraktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties. Hun ervaringen met medicijnen worden verzameld met online vragenlijsten via Lareb Intensive Monitoring en aangevuld met gegevens uit patiëntendossiers.

Wat levert het op?
Relevante informatie voor zorgverleners en patiënten, zoals bijwerkingen en effectiviteit van geneesmiddelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website