Projectomschrijving

Intensive Care (IC) patiënten hebben frequent infecties, waarvoor veel antibiotica worden gebruikt. De dosis die nu gebruikt wordt leidt vaak tot een niet optimale behandeling. Inadequate behandeling kan hogere mortaliteit en langer ziekenhuisverblijf tot gevolg hebben.

Doel

Het doel van deze multicenter studie is het verbeteren van de behandeling van volwassen IC-patiënten door geïndividualiseerd te doseren. Hiervoor krijgt de helft van de patiënten de standaardbehandeling en wordt deze vergeleken met de andere helft van de patiënten waarvoor de dosering in een vroeg stadium wordt aangepast op geleide van een concentratiemeting van het antibioticum in het bloed. Dit laatste wordt ook wel TDM (Therapeutic Drug Monitoring) genoemd. Het primaire eindpunt is verkorting van de opnameduur.
Voor de patiënt met de TDM gestuurde dosering wordt de antibioticum-concentratie ingevoerd in een model en dezelfde dag wordt een advies gegeven aan de IC-arts. In de standaard zorggroep wordt de dosering niet aangepast.
 

Meer informatie

Geld voor antibiotica-studie IC, (Erasmus MC, okt 2018)
Is een behandeling met antibiotica beter op de individuele patiënt te af te stemmen zodat deze sneller van de Intensive Care kan?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website