Projectomschrijving

Kinderen met een ernstige aangeboren hartafwijking, die kort na de geboorte een hartoperatie ondergaan, hebben op latere leeftijd vaak motorische en cognitieve problemen, taal- en gedragsstoornissen en zitten vaker op het speciaal onderwijs.

Doel

Het doel van deze multicenter studie is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor kinderen met een ernstige hartafwijking door behandeling met allopurinol. Allopurinol remt de vorming van zuurstofradicalen en ontstekingsprocessen en kan zo hersenschade verminderen en de hartfunctie en neurologische ontwikkeling verbeteren.

Opzet studie

Er zullen 236 kinderen met een ernstige hartafwijking aan deze studie meedoen; alle kinderhartcentra in Nederland nemen deel aan deze studie. De helft van de kinderen krijgt kort na de geboorte en rond de hartoperatie allopurinol, de andere helft van de kinderen krijgt placebo. De verwachting is dat de kinderen die behandeld worden met allopurinol minder hersenschade hebben op de MRI en daardoor een betere neurologische ontwikkeling op 2-jarige leeftijd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website