Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De standaard behandeling voor macula oedeem ten gevolge van een retinale veneuze occlusie is een intravitreale injectie met het niet geregistreerde middel bevacizumab (Avastin), een alternatieve behandeling is een injectie met het duurdere en wel geregistreerde ranibizumab (Lucentis). In de BRVO studie zijn de effectiviteit, veiligheid en kosten van bevacizumab met

ranibizumab met elkaar vergeleken in 277 patiënten met een retinale veneuze occlusie. Na behandeling met 6 maandelijkse injecties was de visuswinst voor patiënten met bevacizumab nagenoeg gelijk aan de visuswinst voor patiënten behandeld met ranibizumab. Ook betreft veiligheid deed bevacizumab niet onder voor ranibizumab. De economische evaluatie liet echter wel

grote verschillen zien, bevacizumab was aanzienlijk goedkoper dan ranibizumab. Wetende dat bevacizumab vele malen goedkoper is en in effectiviteit niet onder doet voor ranibizumab, bevelen we bevacizumab aan als eerste keus behandeling voor patiënten met macula oedeem ten gevolge van een retinale veneuze occlusie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode van juni 2012 tot februari 2018 zijn 277 patiënten gerandomiseerd tot het krijgen van bevacizumab of

ranibizumab. In beide behandelgroepen werd een verbetering van de visus waargenomen na 6 maanden, patiënten in de

bevacizumab groep wonnen gemiddeld 15.3 letters en patiënten in de ranibizumab groep wonnen gemiddeld 15.5 letters. De

gemiddelde macula dikte nam in de bevacizumab groep af met 287.0 μm en in de ranibizumab groep met 300.8 μm. Als we

kijken naar veiligheid was er ook geen verschil in het aantal (ernstige) bijwerkingen tussen behandelgroepen.

Uit de economische evaluatie bleek dat behandeling met ranibizumab bijna twee keer zo duur is met een significant verschil in kosten tussen bevacizumab en ranibizumab van €4329. Het verschil in kwaliteit van leven na 6 maanden behandeling verschilde nauwelijks tussen de behandelingen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Macula oedeem ten gevolge van een vaatafsluiting in de retina is een belangrijke oorzaak van onbehandelbare blindheid. Het is aangetoond dat ranibizumab de visus kan stabilizeren of zelfs verbeteren bij patiënten met een vaatafsluiting, maar de kosten van deze behandelingen kunnen oplopen tot meer dan 10 miljoen euro in Nederland. Het verwante maar veel goedkopere middel, bevacizumab, lijkt dezelfde effectiviteit als ranibizumab te hebben. Wij onderzoeken dit in een gerandomiseerde dubbel gemaskeerde klinische trial waarbij 294 patiënten met een vaatafsluiting in 10 onderzoekscentra in Nederland geïncludeerd worden. Hierbij vergelijken we de kosten en de effectiviteit van 1.25 mg bevacizumab met 0.5 mg ranibizumab, toegediend als 6 maandelijkse injecties in het oog. De belangrijkste uitkomstmaat is de gemiddelde verandering in de best gecorrigeerde gezichtsscherpte na 6 maanden ten opzichte van baseline. De kosten worden als secundaire uitkomstmaat onderzocht.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De inclusie van de studie is bijna volledig. Resultaten worden over circa een jaar verwacht.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Macular edema as a complication of retinal vein occlusions (RVO) is a major cause of untreatable blindness. In July 2011, the VEGF inhibitor ranibizumab will be registered for the treatment of both branch and central retinal vein occlusions in The Netherlands. Ranibizumab is able to stabilize or improve vision in RVO patients, but the costs of this treatment may rise to over 10 million Euros in the Netherlands. A related but much cheaper drug, bevacizumab, appears to have the same efficacy as ranibizumab. In the absence of comparative data, the use of bevacizumab in RVO is at present not justified. We plan to perform a randomized, double masked, clinical trial in 294 RVO patients in 10 trial centers in The Netherlands, comparing the effectiveness and costs of 1.25 mg of bevacizumab to 0.5 mg ranibizumab, given as 6 consecutive monthly intravitreal injections. Primary outcome measure will be the mean change in best-corrected visual acuity (BCVA) from Baseline to Month 6. Costs (per QALY) will be assessed as a secondary outcome.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website