Projectomschrijving

Jaarlijks bevallen 12.000 vrouwen in Nederland voor de 37 weken zwangerschap. Deze vroeggeboortes kunnen voor complicaties zorgen bij het kind en het is nummer 1 doodsoorzaak van pasgeborenen. Het doel is om dit aantal terug te dringen. Hiervoor moet bekend zijn wat de beste behandeling is.

De APOSTEL VIII studie onderzoekt of weeënremming een goede behandeling is. Hierbij worden vrouwen met symptomen van een vroeggeboorte gerandomiseerd tussen twee behandelingen. De interventiegroep krijgt weeënremming en corticosteroïden, de controlegroep krijgt een placebo en corticosteroïden. De WHO heeft in 2015 een advies uitgebracht over interventies bij vroeggeboorte. Hierin werd onderstreept dat het huidige wetenschappelijke bewijs om wel of niet weeënremming toe te passen van lage kwaliteit is. Ondanks de matige bewijsvoering wordt weeënremming in Nederland wel toegepast. De APOSTEL VIII hoopt een stevig fundament te leggen voor het wel of niet geven van weeënremmers bij vroeggeboorte.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website