Projectomschrijving

De WIFI-trial:Wound Infections Following Implant removal

Samenvatting na afronding

Jaarlijks wordt er bij circa 18.000 mensen osteosynthesemateriaal (plaat en/of schroeven) verwijderd, nadat een botbreuk genezen is. Onder het niveau van de knie blijkt het aantal postoperatieve wondinfecties (POWI) (te) hoog te zijn na deze operatie. Er is met een dubbel blinde gerandomiseerde trial uitgezocht of het eenmalig toedienen van een gift antibiotica voor de operatie het risico op het ontstaan van een POWI verkleint.

Resultaat

Er trad bij 66 van 470 patiënten uit 19 Nederlandse ziekenhuizen een POWI op (14.0%): 13.2% in de antibioticagroep (228 patiënten) en 14.9% in de controlegroep (242 patiënten). Dit was niet statistisch significant. Ook werden geen verschillen gevonden in kwaliteit van leven, functionele uitkomst en patiënttevredenheid tussen beide groepen. Concluderend is er geen statistisch significant effect aangetoond van antibiotica profylaxe op het voorkomen van een POWI na het verwijderen van osteosynthesemateriaal uit het onderbeen, de enkel en/of de voet. Er zal verder onderzoek gedaan moeten worden naar de oorzaken van het hoge percentage POWI. Advies is om osteosynthesemateriaal niet te verwijderen als er geen medische indicatie voor is.

Samenvatting bij start

Jaarlijks worden 18.000 operaties uitgevoerd met verwijderen van osteosynthesemateriaal (VOSM) na een genezen botbreuk. Bij 30-80% is dit onder het niveau van de knie. Voor schone, electieve chirurgie zou de incidentie van postoperatieve wondinfecties (POWI's) na VOSM minder dan 5% moeten zijn. In de praktijk is dit echter 10-12% in de onderste extremiteiten.

Er bestaat geen richtlijn of consensus over antibioticagebruik voor VOSM. Dit leidt tot ongewenste variatie in de dagelijkse praktijk en suboptimaal antibioticagebruik.

Doel van deze studie is om het effect van een eenmalige preoperatieve profylactische gift antibiotica op het voorkomen van een POWI na VOSM te beoordelen.
Primaire uitkomstmaat is een POWI binnen 30 dagen. Secundaire uitkomstmaten zijn kwaliteit van leven, functionele uitkomst en kosteneffectiviteit/besparing.
De hypothese is dat het geven van antibioticaprofylaxe voor VOSM de kans op een POWI verkleint.

Nieuwsbericht Pharmaceutisch Weekblad (jan. 2018):
Antibioticum voorkomt geen infectie na schroef uit bot halen.  

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website