Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Patiënten met jicht hebben vaak meerdere (chronische) aandoeningen die contra-indicaties inhouden voor behandelmogelijkheden van acute aanvallen. Interleukine 1 (IL-1) antagonist canakinumab is een nieuw, maar kostbaar middel dat beschikbaar is voor patiënten met frequente, moeilijk behandelbare jicht. Een eenmalige injectie met canakinumab kost ongeveer 11.600 euro.

De ATTACG studie heeft bij 88 jichtpatiënten onderzocht of behandeling met een alternatieve, goedkopere IL-1 antagonist, anakinra, even werkzaam is als standaardbehandelingen (vrije keuze voor colchicine, naproxen of prednison). De kosten voor vijf dagelijkse injecties met anakinra zijn ongeveer 160 euro.

Resultaten

De resultaten van de studie laten zien dat de werkzaamheid van anakinra niet onder doet voor die van de reguliere behandeling. Deze resultaten suggereren dat anakinra een effectief behandelingsalternatief is voor acute jichtaanvallen, met aanzienlijk lagere behandelkosten dan canakinumab.
 

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.


Samenvatting bij start

Jicht is een zeer pijnlijke recidiverende artritis, veroorzaakt door afzetting van natriumuraatkristallen in gewrichten en omliggende weefsels. Patiënten met jicht hebben vaak meerdere comorbiditeiten die contra-indicaties inhouden voor behandelmogelijkheden van acute aanvallen.
Interleukine 1 (IL-1) antagonist canakinumab (Ilaris®) is een nieuw, maar prijzig (eenmalige injectie = €11652,79) alternatief dat beschikbaar is voor patiënten met frequente, moeilijk behandelbare jicht.

Doel

In dit project zal de effectiviteit en doelmatigheid van een andere IL-1 antagonist, anakinra (Kineret®), geregistreerd voor reumatoïde artritis, worden onderzocht als een goedkoper alternatief (5 dagelijkse injecties = €157,11) in een gerandomiseerde klinische studie.
 

Meer informatie

Alternatief geneesmiddel voor jicht effectief en goedkoper (Universiteit Twente, juli 2019)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website