Projectomschrijving

Behandeling van patiënten met een invasieve Aspergillus infectie

Patiënten met een kwaadaardige aandoening van het bloed en bloedvormend weefsel hebben door verminderde afweer vaak invasieve infecties zoals de schimmel Aspergillus (IA). Eerder is onderzocht dat een combinatietherapie van voriconazole met een tweede antimycoticum de mortaliteit reduceert. De reductie van 30% was echter niet statistisch significant en de behandeling is daardoor niet in de (internationale) richtlijnen opgenomen. Daarnaast is de resistentie voor het middel voriconazole in Nederland de afgelopen 15 jaar toegenomen en leidt de resistente Aspergillus tot een hogere mortaliteit en langere ziekenhuisopnames.

Doel

De grotere DUET studie is nodig om enerzijds het effect van de therapie te bevestigen en anderzijds om meer inzicht te krijgen in het verloop van een infectie die veroorzaakt wordt door een resistente Aspergillus.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website