Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Ouderen die op de Spoedeisende Hulp (SEH) komen hebben een groot risico op negatieve uitkomsten, zoals mortaliteit, achteruitgang in functioneren en herbezoek aan de SEH. Het is echter onduidelijk welke ouderen de grootste risico’s hebben. Ook bestaat hiervoor geen screeningstool waarvan haalbaarheid en effectiviteit bewezen zijn.
In een eerder project zijn predictiemodellen ontwikkeld door onderzoek bij 1600 ouderen (70+ jaar), wat het mogelijk maakt ouderen met de grootste risico’s te identificeren.

Het doel van het huidige project was de externe validatie van de predictiemodellen door nieuwe prospectieve studies uit te voeren bij 1000 nieuwe deelnemers in twee additionele ziekenhuizen. Ouderen op de SEH werden gescreend en 90 dagen gevolgd op negatieve uitkomsten (mortaliteit, functionele achteruitgang, herbezoek aan de SEH).

Resultaten

Met de nieuwe data en uitkomsten kon een kortere en eenvoudigere screeningstool worden gerealiseerd. De tool identificeert adequaat oudere patiënten op de SEH met het hoogste risico op functionele achteruitgang of mortaliteit. In een vervolgproject zal landelijke invoering van het screeningsprogramma voorbereid worden door een set van preventieve interventies te selecteren, implementeren en evalueren.

Dit project kent een vervolg in het project: 6270040011
 

Samenvatting bij start

Ouderen die op de Spoedeisende Hulp (SEH) komen hebben een groot risico op negatieve uitkomsten zoals mortaliteit, achteruitgang in functioneren en herbezoek aan de SEH. Het is echter onduidelijk welke ouderen de grootste risico’s hebben. Ook bestaat hiervoor geen screeningstool waarvan haalbaarheid en effectiviteit bewezen zijn. In een eerder project zijn predictiemodellen ontwikkeld door onderzoek bij 1600 ouderen (70+ jaar), wat het mogelijk maakt ouderen met de grootste risico’s te identificeren.
Het doel van het huidige project was de externe validatie van de predictiemodellen door nieuwe prospectieve studies uit te voeren bij 1000 nieuwe deelnemers in twee additionele ziekenhuizen. Ouderen op de SEH werden gescreend en 90 dagen gevolgd op negatieve uitkomsten (mortaliteit, functionele achteruitgang, herbezoek aan de SEH).

Verwachte uitkomsten

Met de nieuwe data en uitkomsten kon een kortere en eenvoudigere screeningstool worden gerealiseerd. De tool identificeert adequaat oudere patiënten op de SEH met het hoogste risico op functionele achteruitgang of mortaliteit. In een vervolgproject zal landelijke invoering van het screeningsprogramma voorbereid worden door een set van preventieve interventies te selecteren, implementeren en evalueren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website