Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Subklinische hypothyroïdie komt veel voor op hoge leeftijd met een prevalentie toenemend met de leeftijd tot 20%.

Onderzoek

In dit project is het effect van behandeling met schildklierhormoon bij ouderen van 80 jaar en ouder met subklinische hypothyroïdie onderzocht. In totaal zijn 105 deelnemers gerandomiseerd in de IEMO 80+ Schildklier studie. De resultaten zijn geanalyseerd samen met de data van de deelnemers van 80 jaar en ouder (n=146) uit de internationale TRUST studie. De resultaten van de studie worden momenteel geanalyseerd.

Resultaten

De ervaring uit dit onderzoek laat zien dat het opzetten en uitvoeren van medicatie-onderzoek bij ouderen complex en tijdrovend is en dat het een specifieke studie-opzet en financiering vereist. Dit wordt veroorzaakt door vele verschillende factoren.
 

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase
 

Samenvatting bij start

Probleemstelling

Een licht verminderde werking van de schildklier kan vele klachten veroorzaken, variërend van vermoeidheid en depressie tot hartritmestoornissen. In sommige studies wordt beschreven dat het bij ouderen zorgt voor een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, maar in andere studies gaat het bij ouderen juist samen met grotere overleving. Het is niet duidelijk of de aandoening bij ouderen moet worden behandeld.

Onderzoek

In dit project wordt het effect onderzocht van behandeling met schildklierhormoon bij ouderen (80 jaar of ouder) met een licht verminderde werking van de schildklier. Gedurende vier jaar worden 450 deelnemers vervolgd om te kijken wat het effect is op hart- en vaatziekten, kwaliteit van leven, sterfte en andere uitkomsten. 

Resultaat

Hierdoor zal over een aantal jaar een duidelijk antwoord kunnen worden gegeven op de vraag of ouderen met een licht verminderde werking van de schildklier moeten worden behandeld. De studie wordt uitgevoerd door 6 Nederlandse UMC en gecoördineerd door het IEMO.
 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website