Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Het doel van dit project was het vergroten van het bewustzijn onder zorgverleners over de specifieke behoeften van oudere patiënten op de Spoedeisende hulp (SEH) en het testen van de haalbaarheid van implementatie van het APOP screeningsprogramma (bestaande uit screening van patiënten ≥ 70 jaar en het starten van interventies bij hoog risico patiënten).

Resultaten

Het is haalbaar gebleken om routinematig oudere patiënten op kwetsbaarheid te screenen op de SEH. Interventies werden bij een deel van de hoog risico patiënten gestart. Het programma werd goed ontvangen bij personeel, met voorstellen voor verbeteringen die in de toekomst worden doorgevoerd.
De opgedane ervaring met implementatie van dit programma kan andere ziekenhuizen helpen om een dergelijk programma op te zetten, om zo op grotere schaal kwetsbaarheid bij oudere patiënten op de SEH in kaart te brengen en optimale zorg te kunnen bewerkstelligen.
 

Samenvatting bij start

Ouderen die de Spoedeisende hulp (SEH) bezoeken hebben een groot risico op negatieve uitkomsten zoals mortaliteit en achteruitgang in functioneren. Het creëren van bewustzijn onder zorgverleners over de hoogte van dit risico kan helpen om de zorg voor deze kwetsbare groep te verbeteren.

Recent werd de APOP screener ontwikkeld, een screeningsinstrument waarmee ouderen met verhoogd risico kunnen worden geïdentificeerd. In het huidige project wordt deze screener geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk op de SEH, met als doel de zorg voor de kwetsbare oudere patiënt te verbeteren.
Bij hoog risico patiënten zullen adviezen en interventies volgen, zowel op de SEH als bij ziekenhuisopname of ontslag. Daarnaast wordt een scholingsprogramma voor zorgverleners in de acute ziekenhuissetting ontwikkeld. De haalbaarheid van implementatie van het screeningsprogramma zal worden geëvalueerd. Het handboek dat wordt ontwikkeld in dit project, kan worden gebruikt om een landelijke uitrol te realiseren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website