Projectomschrijving

Steeds vaker wordt van zorginterventies uitgerekend hoeveel ze kosten en wat ze opleveren in termen van gezondheid. Sommige interventies zijn namelijk ‘te duur’ voor wat ze opleveren. De vraag is dan uiteraard of dat het geval is. Referentiewaarden of afkapgrenzen voor kosteneffectiviteit zijn hierbij van groot belang.
 
In Nederland wordt vaak gewerkt met een afkapgrens van maximaal 80.000 euro per gezond gewonnen levensjaar (QALY). Echter, over de onderbouwing, aard en acceptatie van die grens bestaat nog veel onduidelijkheid en discussie. Deze onderwerpen zijn besproken met wetenschappers, beleidsmakers en beslissers tijdens een congres.

Resultaten

Er is duidelijk gemaakt dat voor dit soort keuzen zowel de maatschappelijke bereidheid om te betalen voor gezondheid van belang is als de verdringingskosten binnen de zorg. Schattingen van deze beide grootheden verdienen meer aandacht. De maatschappelijke acceptie van dit soort grenzen verdient ook expliciete aandacht.
Op basis van de resultaten is een artikel geschreven, waarin deze zaken zijn weergegeven.

Dit is een vervolgstudie van 152002038 en 152002016

Editorial:  When is it too expensive? Cost-effectiveness thresholds and healthcare decision-making

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website