Projectomschrijving

Gezien de stijgende zorgkosten en het beperkte budget moet er besloten worden welke behandelingen vergoed worden. Deze besluiten gaan vaak gepaard met onzekerheden. ‘Value-of-Information’ (VOI) kwantificeert deze beslisonzekerheid en schat daarmee de waarde van vervolgonderzoek. Doel van dit verspreidings- en implementatieproject was een VOI-hoofdstuk te schrijven voor de nieuwe Gezondheidseconomische richtlijn. Hiervoor is gebruikgemaakt van vier VOI- methodologieprojecten, documentanalyse van afgeronde dossiers van tijdelijk opgenomen geneesmiddelen binnen de beleidsregels dure en weesgeneesmiddelen, en focusgroepen met relevante stakeholders. VOI wordt momenteel nauwelijks gebruikt in de dossiers. De focusgroepen lieten echter zien dat alle stakeholders de potentiële waarde van VOI wel erkennen, maar dat er een aantal barrières zijn: onder andere dat vaak niet alle onzekerheid wordt meegenomen binnen VOI en onduidelijkheid hoe de VOI uitkomsten worden gebruikt in besluitvorming.

Dit is een vervolgstudie van 152002007.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website