Projectomschrijving

Voor nieuwe medische behandelingen geeft een kosten-effectiviteitsanalyse inzicht in de verhouding tussen extra kosten en gezondheidswinst. Vaak worden hierbij simulatiemodellen gebruikt om de lange-termijneffecten te schatten (HE modellen).

Dit project had als doel de (inter-)nationale bekendheid en het gebruik te vergroten van een instrument voor modelvalidatie: AdViSHE. Hiermee kunnen ontwikkelaars van HE modellen inzichtelijk maken welke validatietesten zijn uitgevoerd op hun model en wat daarvan de uitkomsten waren. Uiteindelijk kan dit tot betere kwaliteit leiden van HE modellen, omdat de ontwikkelaars rekening houden met strengere validiteitseisen. Meer valide modellen ondersteunen betere vergoedingsbeslissingen voor nieuwe medicijnen.

Uitkomsten

Er zijn internationale presentaties gehouden bij organisaties die adviseren over vergoedingsbeslissingen. Ook zijn interviews afgenomen bij redacteuren van wetenschappelijke tijdschriften, modelleurs en indieners van vergoedingsdossiers. Tenslotte is AdViSHE getest in een case studie en is een website gebouwd om het instrument breed te verspreiden. AdViSHE wordt genoemd in de Nederlandse en Australische richtlijn voor economische evaluaties en is al minstens 14 keer toegepast door andere onderzoekers.

Dit project is een vervolg op project: 152002050

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website