Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We gebruiken wetenschappelijk onderzoek om betere besluiten te nemen over onze gezondheidszorg. Wetenschappelijk onderzoek vertelt ons echter vaak dat we veel niet zeker weten. Deze onzekerheid vormt een risico, omdat we daardoor de kans lopen niet de optimale besluiten te nemen. Maar risico’s goed kwantificeren, uitleggen en managen is moeilijk, en daarom gebeurt het vaak niet goed. In dit project brachten we eerst in kaart waarom dat zo moeilijk is. Vervolgens ontwikkelden we hulpmiddelen om onzekerheden en risico’s goed in kaart te brengen en uit te leggen aan besluitvormers. Deze hulpmiddelen noemden we TRUST (om onzekerheden systematisch te identificeren en evalueren), ART (om alle kwantitatieve en kwalitatieve onzekerheid en risico-informatie overzichtelijk weer te geven) en ARCH (om het risico te beoordelen en te koppelen aan een beleidsinstrument om het te managen). Met deze hulpmiddelen zijn besluitvormers beter in staat zijn om weloverwogen met risico’s om te gaan.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We ontwikkelden een raamwerk om onzekerheid te identificeren, te integreren in de evaluatie en te communiceren. Dit raamwerk bestaat uit verschillende onderdelen:

1. TRansparent Uncertainty ASsessmenT (TRUST): een scoreformulier om onzekerheden systematisch te identificeren, te integrereren in de evaluatie en te rapporteren.

2. Assessment of Risk Table (ART): een tabel waarin alle kwantitatieve en kwalitatieve informatie over onzekerheden en risico’s in de evaluatie kan worden samengebracht.

3. Appraisal of Risk Chart (ARCH): een figuur om het risico van de beleidsbeslissing, die door de evaluatie wordt geïnformeerd, te beoordelen en te koppelen aan beleidsinstrumenten (managen).

 

Verder analyseerden we de barrieres voor de identificatie, evaluatie en communicatie van onzekerheid en risico’s in economische evaluaties. Daarbij stellen we acties voor om deze barrieres te slechten. Een daarvan is een literature and guidance pack voor onderzoekers om hen te ondersteunen bij onzekerheidsanalyses. Tenslotte ontwikkelden we een stap-voor-stap aanpak om het raamwerk, en alle hierboven beschreven onderdelen daarvan, te implementeren in beleidsprocessen die worden geïnformeerd door gezondheidseconomische evaluaties.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onzekerheid rond de waarde van de veelal zeer kostbare nieuwe geneesmiddelen is een belangrijk maatschappelijk probleem. De maatschappij richt zich, traditiegetrouw, voor

zekerheid naar de wetenschap. Wetenschappers zoeken naar methoden om uitkomsten te presenteren met de impact die onzekerheden daarop hebben. Beleidsmakers zoeken naar instrumenten om onzekerheid te managen, zodat de risico’s voor individuele patiënten en de maatschappij aanvaardbaar zijn. Ons onderzoek heeft laten zien dat een beperkte blik op onzekerheid (voornamelijk statistische onzekerheid)leidt tot een suboptimale evaluatie die de impact van andere onzekerheden buiten beschouwing laat. Vervolgens leidt dit tot een suboptimale keuze voor een beleidsproces. In de eerste plaats leidt dit tot ondoelmatigheid in het proces: de onderzoeker levert ‘pseudo-zekerheid’, en de beleidsmaker zet onderzoek in gang dat uiteindelijk, in het licht van alle onzekerheden, weinig waarde heeft. Investeringen voor beiden hadden elders meer op kunnen leveren. Misschien belangrijker nog, is het risico dat dit proces leidt tot een ondoelmatig vergoedingsbesluit. Als belangrijke onzekerheden buiten beschouwing worden gelaten wordt de verwachte waarde (kosteneffectiviteit) van een geneesmiddel niet goed bepaald, en worden wellicht geneesmiddelen toegelaten die een onaanvaardbaar risico vormen voor de duurzaamheid van de zorg. Te duur voor een te onzekere gezondheidswinst. Onze resultaten geven belangrijke inzichten in verbeteringen in dit proces. Nieuwe methoden om onzekerheden te integreren in evaluaties zorgen ervoor dat de impact van alle onzekerheden in kaart wordt gebracht zodat goed geïnformeerd kan worden gekozen voor het beleidsinstrument (bijvoorbeeld prijsonderhandeling, coverage with evidence development, of het hanteren van het precautionary principle) dat de risico’s het best managed.

 

Het doel van dit project is een raamwerk te ontwikkelen, verspreiden en implementeren waarin verschillende typen onzekerheid zijn gekoppeld aan onderzoeksbenaderingen om die onzekerheden te identificeren en integreren in de evaluatie, en beleidsinstrumenten om deze onzekerheden te managen. Dit raamwerk faciliteert een evidence based beleid dat de duurzaamheid van de zorg waarborgt.

 

De ontwikkeling van dit raamwerk moet gebeuren in samenspraak met alle belanghebbenden (overheid (Zorginstituut Nederland, Ministerie VWS), patienten, onderzoekers, fabrikanten en zorgverleners). Hiertoe houden wij een serie interviews met sleutelpersonen uit de verschillende groepen belanghebbenden, waarna wij het raamwerk aanscherpen in emailconsultatierondes, en tenslotte een invited conference organiseren om het raamwerk vast te stellen. Dit project zal uitmonden in een raamwerk en een publicatie die proces en uitkomst beschrijft. We richten ons op de Nederlandse situatie, maar zoeken aansluiting bij initiatieven in het buitenland, zoals bij de WHO en NICE. Mogelijk verschilt het raamwerk tussen verschillende jurisdicties

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website