Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

We gebruiken wetenschappelijk onderzoek om betere besluiten te nemen over onze gezondheidszorg. Wetenschappelijk onderzoek vertelt ons echter vaak dat we veel niet zeker weten. Deze onzekerheid vormt een risico, omdat we daardoor de kans lopen niet de optimale besluiten te nemen. Maar risico’s goed kwantificeren, uitleggen en managen is moeilijk, en daarom gebeurt het vaak niet goed. In dit project is eerst in kaart gebracht waarom dat zo moeilijk is.

Vervolgens zijn hulpmiddelen ontwikkeld om onzekerheden en risico’s goed in kaart te brengen en uit te leggen aan besluitvormers. Deze hulpmiddelen hebben de volgende benamingen gekregen:

  • TRUST: om onzekerheden systematisch te identificeren en evalueren
  • ART: om alle kwantitatieve en kwalitatieve onzekerheid en risico-informatie overzichtelijk weer te geven
  • ARCH: om het risico te beoordelen en te koppelen aan een beleidsinstrument om het te managen

Met deze hulpmiddelen zijn besluitvormers beter in staat om weloverwogen met risico’s om te gaan.


Samenvatting bij start

Onzekerheid rond de waarde van de veelal zeer kostbare nieuwe geneesmiddelen is een belangrijk maatschappelijk probleem. De maatschappij richt zich, traditiegetrouw, voor zekerheid naar de wetenschap. Wetenschappers zoeken naar methoden om uitkomsten te presenteren met de impact die onzekerheden daarop hebben. Beleidsmakers zoeken naar instrumenten om onzekerheid te managen, zodat de risico’s voor individuele patiënten en de maatschappij aanvaardbaar zijn.

Het eerdere onderzoek heeft laten zien dat een beperkte blik op onzekerheid (voornamelijk statistische onzekerheid) leidt tot een suboptimale evaluatie die de impact van andere onzekerheden
buiten beschouwing laat. Vervolgens leidt dit tot een suboptimale keuze voor een beleidsproces.

Het doel van dit project is een raamwerk te ontwikkelen, verspreiden en implementeren waarin verschillende typen onzekerheid zijn gekoppeld aan onderzoeksbenaderingen om die onzekerheden te identificeren en integreren in de evaluatie, en beleidsinstrumenten om deze onzekerheden te managen. Dit raamwerk faciliteert een evidence based beleid dat de duurzaamheid van de zorg waarborgt.

Dit project is een vervolg op: Taming uncertainty: Handling uncertainty in deciding upon new pharmaceuticals (152002052)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website