Projectomschrijving

In Nederland zijn Diagnose behandelingscombinaties (DBC's) geïntroduceerd voor de registratie en vergoeding van behandelingen door medisch specialisten en ziekenhuizen. De DBC-registratie kan als databron dienen voor economische evaluaties indien specifieke patiëntpopulaties kunnen worden geïdentificeerd. De handleiding beschrijft een gedetailleerd stappenplan voor het vaststellen van behandelkosten gebaseerd op de DBC-registratie. Daarnaast bevat deze handleiding voorbeelden van andere onderzoeksdoeleinden waarvoor het stappenplan als leidraad kan dienen, zoals kosten van ziektenonderzoek en onderzoek naar trends in behandelingen. Het rekenschema voor zorginstellingen kan een alternatieve bron zijn voor het vaststellen van referentieprijzen voor verpleegdagen mits een voldoende aantal ziekenhuizen bereid is gegevens aan te leveren.

Dit project is een vervolg op: Establishing reference prices from the national database of the DBC casemix system (152002043)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website