Projectomschrijving

Tot op heden worden de kosten, die ontstaan doordat patiënten en hun omgeving tijd moeten besteden om behandeld te worden, vaak niet meegenomen in doelmatigheidsonderzoek. Deze kosten kunnen echter een groot aandeel vormen van de kosten van een interventie. Voor mensen die betaalde banen hebben, zijn er inmiddels diverse manieren om deze zogenaamde patiënttijd (zoals reistijd, wachttijd en behandeltijd) te waarderen door gebruik te maken van looninkomsten. Een methode om patiënttijd van mensen die niet deelnemen aan het arbeidsproces te waarderen, ontbreekt nu nog echter in de internationale literatuur.

Om die reden is het doel van dit onderzoek het ontwikkelen en toepassen van een meetinstrument dat gebruikt kan worden in doelmatigheidsonderzoek, om de tijd die een patiënt zonder betaalde baan, kwijt is aan een behandeling (zoals wachttijd, behandeltijd en reistijd) te kunnen waarderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website