Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Wekedelensarcoom is een kwaadaardige kanker van bindweefsels. In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 500 mensen deze ziekte, van wie de helft uitzaaiingen krijgt. Patiënten zullen meestal aan de uitzaaiingen overlijden. Met chemotherapie wordt geprobeerd de groei van de kanker een tijd te remmen. Trabectedine is een nieuw soort chemotherapie.
Trabectedine kan effectief zijn bij bepaalde subtypes wekedelensarcoom. Het was nog niet bekend wat trabectedine oplevert aan kwaliteit van leven bij patiënten en tegen welke prijs. Dit is in deze studie vergeleken met behandeling met ifosfamide, een ander soort chemotherapie.

Resultaten

Bij bepaalde subtypes wekedelensarcoom (liposarcoom en leiomyosarcoom) levert de behandeling met trabectedine zowel langere levensduur als betere kwaliteit van leven op. De behandelkosten zijn bij die subtypes iets meer dan €100.000 per gewonnen levensjaar met goede kwaliteit. Voor patiënten met andere subtypes wekendelensarcoom levert ifosfamide langere overleving tegen minder kosten.

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Samenvatting bij start

Bij kanker van de weke delen ontstaat een kwaadaardige tumor in verbindingsweefsel buiten het skelet. Dus bijvoorbeeld in spieren, vet of bloedvaten. Deze ziekte wordt jaarlijks bij ongeveer 700 Nederlanders gediagnosticeerd. Een kleine helft van deze mensen sterft binnen vijf jaar na de diagnose. De meesten sterven aan uitzaaiingen.

Ongeveer de helft van de patiënten ontwikkelt uitzaaiingen. Die kunnen het beste bestreden worden met chemotherapie. Daarvoor zijn twee medicijnen beschikbaar: anthracyclines en ifosfamide. Die worden regelmatig samen gebruikt. Er is echter geen alternatief wanneer behandeling met deze middelen faalt, of niet mogelijk is.

Mogelijk vormt het nieuwe middel trabectedine zo’n alternatief. Deze studie kijkt naar de (kosten-)effictiviteit van dit medicijn. De studie vergelijkt behandeling met trabectedine met een bepaalde palliatieve behandeling. Daarbij kijkt de studie naar de overlevingsduur. Maar ook naar onder andere kwaliteit van leven, gebruik van medische voorzieningen en bijwerkingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website