Projectomschrijving

Het onderzoek richtte zich op twee punten waarin het bestaande QALY model, dat centraal staat in onderzoek naar doelmatigheid, te kort schiet.
1. Er  is geen overeenstemming over de manier waarop toestanden slechter dan dood berekend dienen te worden.
2. Het standaard QALY model houdt geen rekening met zogenaamde ‘maximal endurable time’ toestanden, waarvan de waardering afhangt van hoe lang de toestand duurt; naarmate de tijd voortschrijdt wordt de toestand steeds slechter gewaardeerd.

In het onderzoek is een nieuwe methode getest waarbij toestanden vergeleken worden met dood. Er zijn modellen ontwikkeld om waarderingen te schatten voor deze gezondheidstoestanden. Die modellen kunnen gebruikt worden om de gezondheid van patiënten en burgers in getallen uit te drukken. Het bleek mogelijk om 'maximal endurable time' toestanden te meten.
Daarnaast is er onderzocht hoe de respondenten de vragen van deze nieuwe methode interpreteren. Hiervoor zijn kwalitatieve interviews gehouden met 12 respondenten. De bevindingen zijn verwerkt in het ontwerp van de online vragenlijst.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website