Projectomschrijving

Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren voor ziektekosten door middel van de basisverzekering. Het aantal beschikbare zorgbehandelingen is groter dan de basisverzekering kan vergoeden. Er moet dus een selectie gemaakt worden.

Opzet
In deze studie is nagegaan welke kenmerken van een zorgbehandeling de maatschappij belangrijk vindt bij het kiezen tussen zorgbehandelingen.
Er zijn in deze studie drie groepen kenmerken meegenomen. Ten eerste kenmerken van patiënten: leeftijd, geslacht en maatschappelijke positie. Ten tweede kenmerken van de ziekte: ernst van de ziekte en aantal mensen dat de ziekte heeft. Tot slot, kenmerken van de zorgbehandeling: hoeveelheid gezondheidswinst die een behandeling oplevert en kans dat de behandeling slaagt.

Resultaten
De data zijn verzameld met behulp van een internetvragenlijst in een representatieve steekproef van 2000 Nederlanders. De kenmerken die de Nederlandse bevolking het meest belangrijk vindt, zijn kans dat de behandeling slaagt, gezondheidswinst die de behandeling oplevert, aantal mensen dat de ziekte heeft en leeftijd van de patiënt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website