Projectomschrijving

Een veelgebruikte methode om tot de waarden van een’ voor kwaliteit gecorrigeerd levensjaar’ (QALY) te komen is de Time Trade-Off (TTO) methode. We weten niet precies waar mensen tijdens het waarderen van gezondheidstoestanden aan denken; of ze bijvoorbeeld denken aan de invloed van gezondheid op hun naasten. Dit is belangrijk omdat we willen weten wat we precies meten in een QALY.

Onderzoek
In deze studie is in een grote steekproef, onderzocht of en hoe mensen aan naasten denken en wat de invloed daarvan is op de waarderingen van gezondheidstoestanden.

Resultaten
54% van de respondenten dacht aan hun naasten tijdens het waarderen. Het denken aan negatieve effecten van ziekte op naasten had een significant verlagend effect op TTO-scores. Het denken aan negatieve effecten van gemist worden verhoogde de scores. Hierdoor was er gemiddeld geen effect op gezondheidswaarderingen. Effecten op naasten zouden daarom buiten de QALY moeten worden gemeten en gewaardeerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website