Projectomschrijving

Dit onderzoek beschrijft de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de geneesmiddelen docetaxel, gemcitabine, paclitaxel en vinorelbine. Effectiviteit is gebaseerd op een recente systematische review aangevuld met recentere studies. Er kon niet geconcludeerd worden of één van de middelen beter was m.b.t. (progressievrije) overleving. Voor de kosteneffectiviteit zijn ook pemetrexed (1ste/2de lijn) en erlotinib (2de lijn) meegenomen, omdat deze middelen in de vergelijkende armen zaten. In de 1ste lijn was gemcitabine-cisplatin kosteneffectief t.o.v. de andere middelen, behalve in een subgoep patienten met niet-plaveisel carcinoom voor wie pemetrexed-cisplatin meer kosteneffectief bleek. Voor de 2de lijns behandeling zijn de resultaten voor docetaxel en pemetrexed inconsistent. In één studie was erlotinib kosteneffectiever dan docetaxel- pemetrexed. Op basis van de resultaten kunnen we niet concluderen welk middel superieur is in termen van effectiviteit en kosteneffectiviteit.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website