Projectomschrijving

Folliculair lymfoom (FL) is een subtype van non-hodgkin lymfoom (NHL). De incidentie wordt geschat tussen de 668 en 1003 patiënten. Patiënten met FL worden frequent behandeld met chemotherapie. In dit rapport staat de farmacotherapeutische waarde van rituximab in combinatie met chemotherapie beschreven. De toevoeging van rituximab verbeterde de overleving en response significant en werd relatief veilig aan chemotherapie toegevoegd. De jaarlijkse extra kosten bedroegen tussen de € 7.224.180 en € 14.547.512. Verder verlengde rituximab niet alleen de levensduur, maar de gewonnen levensjaren waren over het algemeen van hoge kwaliteit. De kosten per QALY varieerden van € 2.661 tot € 49.465 en was afhankelijk van het type chemotherapie en de assumpties over tijdshorizon, perspectief en leeftijd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website