Projectomschrijving

Dit ZonMw project betrof een analyse van de dagelijkse praktijk naar het gebruik, de effectiviteit en doelmatigheid van trastuzumab , een dure HER2–gerichte therapie, bij vroeg-stadium borstkanker. De tumorkenmerken, behandel- en follow-up gegevens werden verzameld van ongeveer 2.700 patiënten met vroeg-stadium borstkanker vastgesteld in de jaren 2005-2007 in Zuidoost Nederland. Bij 476 patiënten was sprake van een HER2 positieve tumor. Trastuzumab werd na introductie snel en goed toegepast volgens de toen geldende richtlijn. De frequentie van ernstig verminderde hartspierfunctie met klachten van hartfalen was laag. We constateren wel dat  trastuzumab bij 9% van de patiënten voortijdig werd gestaakt zonder duidelijke aanleiding. De effectiviteit van trastuzumab was in de dagelijkse praktijk hoog, en net zo groot als in klinische studies. Behandeling met trastuzumab kostte €33.213 om één levensjaar in perfecte gezondheid te winnen. Gezien de hoge ziektelast van borstkanker kan behandeling met trastuzumab beschouwd worden als doelmatige zorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website