Projectomschrijving

Om de waarde van het gebruik van bevacizumab, een remmer van bloedvatvorming bij kanker, toegevoegd aan chemotherapie bij patiënten met uitgezaaide borstkanker te beoordelen in de dagelijkse Nederlandse praktijk werd een observationeel onderzoek uitgevoerd in 8 Nederlandse ziekenhuizen.  Hieruit bleek dat bevacizumab in de dagelijkse praktijk minder vaak werd voorgeschreven dan verwacht en bij een deel van de patiënten buiten het in Nederland gestelde indicatiegebied werd voorgeschreven. De tijd tot progressie van ziekte was langer in de patiëntengroep die werd behandeld met bevacizumab en taxaan-chemotherapie dan de patiëntengroep die werd behandeld met alleen taxaan- chemotherapie.  De bijwerkingen van bevacizumab waren in de dagelijkse praktijk zoals die reeds bekend zijn uit de literatuur. Echter, uit deze studie in de dagelijkse praktijk bleek dat het gebruik van bevacizumab in de Nederlandse situatie in geen enkele subgroep kosteneffectief was.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website