Projectomschrijving

Dementie is een nog ongeneeslijke ziekte die voor veel mensen een bedreiging vormt voor de kwaliteit van hun laatste levensfase. Echter, er wordt veel onderzoek uitgevoerd naar zowel medische als psychosociale behandelingen om dementie tegen te gaan. Gezondheidsgerelateerde kwaliteit-van-leven is een goede maat om te meten of dergelijke behandelingen betekenisvol zijn. Tot op heden was er voor dementie nog geen makkelijk toepasbaar en betrouwbaar meetinstrument om gezondheidsgerelateerde kwaliteit-van-leven te meten. Dergelijke meetinstrumenten zijn nodig omdat deze standaard worden gebruikt in doelmatigheidsstudies. In het huidige project is daarom de DQI (Dementia Quality of life Instrument) ontwikkeld. Het instrument meet dementiespecifieke kwaliteit-van-leven op de domeinen lichamelijke gezondheid, zelfzorg, sociaal functioneren, stemming, geheugen en oriëntatie. De DQI is te gebruiken in doelmatigheidstudies omdat voor alle dementietoestanden een betekenisvolle waarderingsmeting van deze toestanden is bepaald.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website