Projectomschrijving

Voor economische evaluaties van nieuwe extreem dure ziekenhuis geneesmiddelen gelden aparte regels. Deze evaluaties moeten gebaseerd zijn op data uit de dagelijkse praktijk en een pragmatische aanpak hebben. Het is de vraag of het meenemen van productiviteitskosten (de kosten van minder goed of niet kunnen werken door ziekte) noodzakelijk is. Deze studie heeft onderzocht of economische evaluaties van dure geneesmiddelen momenteel productiviteitskosten meenemen en hoe dit de kosteneffectiviteit beïnvloedt. De resultaten van een uitgebreide review tonen aan dat van de 249 onderzochte evaluaties slechts 22 (9%) productiviteitskosten berekenden.

In deze 22 evaluaties bedroegen productiviteitskosten gemiddeld 23 tot 48% van de totale kosten, afhankelijk van de waarderingsmethode. Productiviteitskosten hebben vaak  een sterke invloed op de kosteneffectiviteitsuitkomst. Het wel of juist niet meenemen van productiviteitskosten kan dus gevolgen hebben voor de vergoedingsbeslissing. Het wel meenemen van deze kosten in economische evaluaties van dure geneesmiddelen is daarom belangrijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website