Projectomschrijving

Een Value-of-Information (VOI) analyse combineert de kans dat een verkeerde beslissing genomen wordt met de omvang van het verlies als de verkeerde beslissing genomen wordt. Op die manier kan geschat worden wat een beleidsmaker bereid zou moeten zijn te betalen voor het elimineren van alle onzekerheid door het verzamelen van extra gegevens. Dit soort onderzoek kan van belang zijn voor Nederlandse beleidsmakers in het kader van de beleidsmaatregel dure geneesmiddelen. Een duur intramuraal geneesmiddel kan voor tijdelijke vergoeding in aanmerking komen indien op het moment van de aanvraag een indicatie van de kosten-effectiviteit gegeven wordt en een plan gepresenteerd wordt voor uitkomstenonderzoek gedurende 4 jaar. In deze situatie kan VOI analyse wellicht aangeven welke informatie belangrijk is te verzamelen tijdens de periode van voorlopige vergoeding. Doel van ons onderzoek is tot aanbevelingen te komen in welke situaties een VOI analyse echt nodig is en hoe deze uitgevoerd moet worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website