Projectomschrijving

Bayesiaanse statistiek maakt het mogelijk om een directe schatting te maken van de kans dat een bepaalde behandeling effectiever of doelmatiger is dan een alternatief. In die zin sluiten de resultaten van een Bayesiaanse analyse veel beter aan bij de informatiebehoeften van beleidsmakers dan de resultaten van gangbare, frequentistische analyses.

Onderzoek
In dit project zijn de resultaten van onderzoek naar nieuwe middelen voor diabetes, HPV vaccins en cholesterolverlagende middelen opnieuw, maar nu Bayesiaans geanalyseerd en voorgelegd aan beleidsmakers.

Resultaten
Resultaten van Bayesiaanse analyses blijken makkelijker te interpreteren te zijn, en geven meer direct antwoord op vragen van beleidsmakers over de meerwaarde van nieuwe behandelingen. De Bayesiaanse benadering is bovendien veel flexibeler, waardoor resultaten vanuit heel verschillende bronnen in één model kunnen worden geanalyseerd. Beleidsmakers zouden in de toekomst vaker (ook) om een Bayesiaanse analyse van beschikbare data over effectiviteit, doelmatigheid en veiligheid van nieuwe behandelingen moeten vragen. Deze studie kent een vervolg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website