Projectomschrijving

Meer kennis over de kosten van onderzoek in Nederland is nuttig voor de verschillende ZonMw-commissies en voor ‘value of information’-methodes. ZonMw-commissies moeten voorstellen beoordelen, inclusief het budget. Beoordelen van het budget is lastig zonder goede referentiewaardes.
Zogeheten 'value of information'-methodes analyseren de potentiële opbrengst van nieuw onderzoek en wegen die opbrengst af tegen de kosten. Ook daarvoor zijn bruikbare referentiewaardes voor kosten van onderzoek essentieel.

Resultaten
Voor dit project is daarom een dossieronderzoek uitgevoerd bij 130 studies met als onderwerp geneesmiddelen waarvoor ZonMw subsidie heeft verstrekt.
Het bleek lastig om significante variabelen met invloed op de kosten (zogenaamde kostendrijvers) te identificeren. Alleen studieduur sprong eruit. De verkregen data zijn verwerkt in een instrument waarmee voor verschillende typen onderzoek een referentiewaarde van de kosten kan worden verkregen. Dit instrument kan met gegevens uit nieuwe studies worden uitgebreid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website