Projectomschrijving

Voor veel therapieën bestaat geen bewijs in de vorm van gerandomiseerd onderzoek. Er is daarom veel interesse in methoden die middels observationeel onderzoek toch iets over effecten van therapieën kunnen zeggen.
Een van dergelijke methoden is de Instrumentele Variabele (IV) analyse. IV-methoden proberen een gerandomiseerde studie na te bootsen door te zoeken naar een variabele die de behandeling bepaalt, maar die niet gerelateerd is aan de onderzochte uitkomst. Dit project heeft de mogelijkheden en beperkingen van deze IV-methode onderzocht. Een belangrijk resultaat van het project is dat het laat zien dat een dergelijke methode geen valide resultaten geeft bij kleine aantallen patiënten. Pas in heel grote studies (studies met meer dan 25.000 mensen) is de IV-methodiek meer valide dan standaard statistische methoden. Daarnaast heeft het project laten zien dat er meer aandacht moet worden besteed aan de aannames voor valide gebruik van IV-methoden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website