Projectomschrijving

In procedurebeschrijvingen over vergoeding van geneesmiddelen is nog weinig aandacht voor onderzoek naar patiëntpreferenties. Uit de praktijk blijkt dat patiëntpreferentieonderzoek niet systematisch wordt meegenomen.

Uit interviews bleek dat hiervoor wel draagvlak bestaat. Wat betreft de plek van patiëntpreferentieonderzoek in vergoedingsbesluiten rondom geneesmiddelen, houdt men bij voorkeur vast aan het maatschappelijke perspectief in economische evaluaties. Resultaten uit patiëntpreferentieonderzoek zouden wel instrumenteel gebruikt kunnen worden voor kosteneffectiviteitberekeningen. Een alternatief is om patiëntpreferenties in te brengen als een additionele maat voor effectiviteit. Bij richtlijnontwikkeling is bijvoorbeeld de vraag hoe onderzoek naar patiëntpreferenties moet worden vertaald naar richtlijnaanbevelingen. De ontwikkelde taxonomie voor preferentiegerelateerde termen kan hierbij behulpzaam zijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website