Projectomschrijving

Medische studies kijken vaak naar uitkomsten van behandelingen op lange termijn, zoals blijvende genezing of sterfte. Patiënten vallen soms uit zo’n studie, bijvoorbeeld doordat met een andere behandeling wordt begonnen. Hierdoor kan de uitkomst van de studie niet meer worden waargenomen. De standaard statistische analysemethoden geven schattingen van de uitkomst in de hypothetische situatie dat die uitval niet voorkomt. Die schattingen kunnen echter vertekend zijn doordat juist patiënten met een hoge kans op een slechte uitkomst eerder uitvallen. Als bovendien de kans op uitval verschilt tussen de groepen, zal de vergelijking tussen twee behandelingen ook vertekend zijn. Hiervoor bestaan correctiemethoden, maar die worden nauwelijks gebruik. Wij gaan deze methoden beschikbaar maken in standaard software, en de eigenschappen van deze methoden nader onderzoeken. De gevoeligheid van de kosten-effectiviteitsratio voor kleine verstoringen in de effectschatting (de noemer in de ratio) maakt dit tot een belangrijk onderwerp van onderzoek naar HTA.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website