Projectomschrijving

Behandelingen die veel gezondheid winnen tegen lage kosten dragen sterk bij aan de doelmatigheid van de zorg. Hoewel mensen doelmatigheid belangrijk vinden, hechten ze ook belang aan een eerlijke verdeling van gezondheid en zorg. Bij het beslissen over de vergoeding van behandelingen wordt die eerlijke verdeling niet altijd goed meegewogen. Dit project probeert een afwegingskader te ontwikkelen waarmee beide doelen (doelmatigheid en een eerlijke verdeling) kunnen worden bezien en afgewogen. Een belangrijk element hierbij zal de invloed zijn van wat mensen normale gezondheid op verschillende leeftijden vinden. Met behulp van vragenlijsten zal worden bezien hoe mensen keuzen maken tussen verschillende behandelingen. Met de resultaten kan dan verder invulling worden gegeven aan het ontwikkelde afwegingskader. Het project probeert hiermee het besluitvormingsproces rond nieuwe medische technologie te verbeteren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website