Projectomschrijving

Een centrale vraag bij medische behandelingen is: zijn ze effectief? Om die vraag te beantwoorden wordt onderzoek gedaan. Maar ook wanneer er onderzoek is gedaan, kunnen we nooit 100% zeker zijn of een behandeling effectief is. Dat komt omdat toeval altijd een rol speelt. Soms zijn we zekerder van onze zaak dan anders. De mate van onzekerheid wordt uitgedrukt in een kans.

Er zijn twee verschillende kansbegrippen. De ene geeft antwoord op de vraag: hoe groot is de kans op bepaalde onderzoeksresultaten, wanneer de behandeling in werkelijkheid niet effectief is? De andere geeft antwoord op de vraag: hoe groot is de kans dat de behandeling effectief is, als we kijken naar de onderzoeksresultaten?
Hoewel het tweede kansbegrip veel bruikbaarder is, wordt het eerste kansbegrip doorgaans gebruikt.

Resultaten
Dit onderzoekproject laat zien hoe die tweede kans berekend kan worden en waarom die bruikbaarder is om uitspraken te doen over effectiviteit van behandelingen.

Dit is een vervolgstudie van (152002001).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website