Projectomschrijving

Behandelmogelijkheden voor patiënten met gemetastaseerd niercelkanker (mRCC) zijn de afgelopen jaren toegenomen met het beschikbaar komen van nieuwe, doelgerichte therapieën.

In het retrospectieve deel van deze studie werden 645 patiënten geïncludeerd die tussen 2008 en 2010 werden gediagnosticeerd met primair mRCC, d.i. metastasen bij diagnose. 52% (336/645) van deze patiënten werd behandeld met een doelgerichte therapie. Het merendeel werd behandeld met sunitinib (84%, 282/336).
Op basis hiervan werd een ziektemodel ontwikkeld wat liet zien dat zowel levensjaren als voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren gewonnen kunnen worden indien alle patiënten beschouwd zouden worden als kandidaten voor een doelgerichte therapie.
Het prospectieve deel van de studie liet zien dat een aantal DNA-markers sterk geassocieerd was met respons op sunitinib-behandeling.

Verder onderzoek is nodig om te bepalen of de gevonden markers nieuwe markers zijn om prognose en therapierespons te voorspellen.

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website