Projectomschrijving

Internationaal zijn er grote verschillen in de vergoeding van weesgeneesmiddelen. Dit project onderzocht of de huidige richtlijnen in Nederland voor het beoordelen van effectiviteit, budget impact en kosteneffectiviteit van geneesmiddelen ook geschikt zijn voor weesgeneesmiddelen. Hiervoor zijn vergoedingsbeslissingen beoordeeld met behulp van verschillende checklists. Daarnaast zijn betrokkenen vanuit verschillende achtergronden (artsen, economen en beleidsmakers) geïnterviewd. Hierbij is er gevraagd of voor de beoordeling van weesgeneesmiddelen andere richtlijnen nodig zijn dan voor de beoordeling van niet-weesgeneesmiddelen. Dit bleek niet het geval. De criteria die worden gebruikt voor niet-weesgeneesmiddelen zijn ook van toepassing op weesgeneesmiddelen, maar er gelden wel aanvullende criteria, te weten: ziektelast, budget impact, leeftijd en beschikbaarheid van alternatieve behandelingen.

Downloads

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website