Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel dure- en weesgeneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van patiënten met kanker. Gegevens uit de dagelijkse praktijk kunnen bijdragen aan de besluitvorming over de doelmatigheid van deze middelen. Hiervoor is een nieuwe onderzoeksdatabank gecreëerd: de koppeling van de kankerregistratie van het IKNL Regio Zuid (www.iknlzuid.nl) aan de databanken van het PHARMO Instituut (www.pharmo.nl), het IKZ-PHARMO cohort. Het hoofdresultaat van dit project is de uitbreiding (in zowel type gegevens, als in aantallen) van het IKZ-PHARMO cohort.

Het IKZ-PHARMO cohort is uitgebreid in

1) Type data:

a) Toevoegen van huisartsen data

b) Toevoegen van een aanvullende verzameling met gegevens vanuit de polikliniek die bij de oncoloog worden geregistreerd (van patiënten met niet-gemetastaseerde dikkedarm- of endeldarmkanker, of niet-gemetastaseerde borstkanker ten tijde van kankerdiagnose en die tijdens follow-up gemetastaseerd ziekte ontwikkelen).

2) Aantallen:

a) Uitbreiden van de PHARMO ziekenhuisapotheek databank

b) Uitbreiden van de PHARMO openbare apotheek databank

c) Verkenning voor mogelijkheden tot uitbreiden van de koppeling met de Nederlandse kankerregistratie (NKR)

In dit project is het IKZ-PHARMO cohort in patiëntaantallen meer dan verdubbeld t.o.v. het gepubliceerde cohort (van Herk-Sukel etal. EurJCancer2010:395-404). Het gepubliceerde IKZ-PHARMO cohort betrof data van 40.004 incidente patienten gediagnosticeerd met kanker in de periode 1998-2006 met in totaal 42.767 tumoren. In december 2013 betrof het IKZ-PHARMO cohort data van 97.689 incidente patienten gediagnosticeerd met kanker in de periode 1998-2011 met in totaal 111.071 tumoren. Het uitgebreide IKZ-PHARMO cohort biedt nieuwe mogelijkheden voor epidemiologen en clinici die onderzoek doen naar het gebruik, de effectiviteit en veiligheid van (nieuwe) (dure) geneesmiddelen voor de behandeling van kanker. De resultaten van deze onderzoeken zijn (en worden) gepresenteerd op congressen en tijdens bijeenkomsten met zorgverleners en gepubliceerd in internationale peer-reviewed medische tijdschriften.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project zijn de eerdere beperkingen van het IKZ-PHARMO cohort, zoals de kleine omvang en het niet hebben van poliklinische gegevens, aangepakt en is het cohort geoptimaliseerd en uitgebreid om gegevens rondom het gebruik van (dure) oncolitica beschikbaar te maken voor farmaco-epidemiologisch onderzoek. In dit project is het IKZ-PHARMO cohort in patiëntaantallen meer dan verdubbeld t.o.v. het gepubliceerde cohort (van Herk-Sukel etal. EurJCancer2010:395-404). Het gepubliceerde IKZ-PHARMO cohort betrof data van 40.004 incidente patienten gediagnosticeerd met kanker in de periode 1998-2006 met in totaal 42.767 tumoren. In december 2013 betrof het IKZ-PHARMO cohort data van 97.689 incidente patienten gediagnosticeerd met kanker in de periode 1998-2011 met in totaal 111.071 tumoren.

Om dit resultaat te bereiken zijn de onderstaande stappen doorlopen:

a) De koppeling met de huisartsendata is uitgevoerd en op het moment van deze eindrapportage zijn van 55% van de kankerpatiënten in het huidige IKZ-PHARMO cohort ook de gegevens zoals geregistreerd bij de huisarts beschikbaar.

b) Er zijn nieuwe ziekenhuisapotheken en openbare apotheken aangesloten en er zijn terugrapportages ontwikkeld welke zijn afgestemd met de behoeften van de (ziekenhuis)apothekers. Met de terugrapportages wordt de continuïteit van de aanlevering van de gegevens gewaarborgd en daarmee de continuïteit van het IKZ-PHARMO cohort.

c) Van 5.671 patiënten gediagnosticeerd met niet-gemetastaseerde dikkedarm- of endeldarmkanker en van 1.398 patiënten gediagnosticeerd met niet-gemetastaseerde is geregistreerd of deze patiënten op een later moment een metastase ontwikkelde, of zij hiervoor behandeld waren en zo ja, hoe zij behandeld zijn (type chemotherapie, mogelijke dosisreductie, comorbiditeit en toxiciteit tijdens de therapie). Van de patiënten met niet-gemetastaseerde dikkedarm- of endeldarmkanker hebben 1.042 een metastase ontwikkeld. Van deze patiënten is geregistreerd of deze patienten behandeld waren en zo ja, hoe zij behandeld zijn (type chemotherapie, mogelijke dosisreductie, comorbiditeit en toxiciteit tijdens de therapie), waarbij de poliklinische setting bij de oncoloog centraal staat. Hetzelfde is gedaan voor de 117 patiënten met niet-gemetastaseerde borstkanker die tijdens follow-up een metastase ontwikkelde. De resultaten van deze onderzoeken zijn (en worden) gepresenteerd op congressen en tijdens bijeenkomsten met zorgverleners en gepubliceerd in internationale peer-reviewed medische tijdschriften.

Met het uitgebreide IKZ-PHARMO cohort kan farmaco-epidemiologisch onderzoek worden gedaan om het gebruik van (dure) oncolitica en andere geneesmiddelen bij patiënten met kanker in kaart te brengen.

 

Voor het aanvragen van gegevens uit het IKZ-PHARMO cohort dient een (externe) onderzoeker een gegevensaanvraag in te dienen bij zowel het IKNL als het PHARMO Instituut. Beide organisaties beoordelen dan de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Wanneer beide akkoord zijn worden de data geleverd aan de (externe) onderzoeker inclusief een gegenereerd patientnummer welke overeenkomt in beide dataleveringen (zodat de onderzoeker de data uit de verschillende bestanden op patientniveau kan koppelen).

Zowel het IKNL als het PHARMO Instituut zijn te vinden op www.zorggegevens.nl.

a) Gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) kunnen aangevraagd worden via www.cijfersoverkanker.nl. Op deze website staan ook de leveringsvoorwaarden vermeld.

b) Gegevens afkomstig uit de PHARMO databanken kunnen worden aangevraagd via www.pharmo.com. Op deze website staan ook de leveringsvoorwaarden vermeld.

De onderzoeksresultaten verkregen d.m.v. uitgevoerde onderzoeken met de IKZ-PHARMO data worden beschikbaar gesteld aan derden d.m.v. het publiceren van de onderzoeksresultaten in wetenschappelijke tijdschriften en presentatie van de resultaten op congressen en symposia.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Research on the efficiency of drugs on the list of high-cost medicines in daily practice is required by the Dutch policy for reimbursement. A large proportion of the medications listed as ‘expensive medicines’ is currently applied in the field of oncology. With the incidence rates of cancer increasing and survival rates improving, the number of prevalent cancer patients treated with anti-cancer drugs will continue to rise. While effectiveness and safety of new expensive anti-cancer drugs are thoroughly studied in randomized clinical trials, little data are available on these parameters in everyday clinical practice. Therefore, instruments should be in place that facilitate post-approval drug utilization and (cost-)effectiveness studies on expensive anti-cancer drugs. Such an instrument can be the creation of a population based cohort to be able to assess drug utilization, patters of care and exploring side effects in daily clinical practice. The methodology used in this project is the linkage of existing data sources and expansion of these data sources, to create a population-based cohort. The results of studies using the data of this cohort can then be used to assist health policy makers in deciding on the reimbursement of (expensive or orphan) anti-cancer drugs. Recently, a cohort was successfully created with the databases of the PHARMO record linkage system (PHARMO RLS) linked to the Eindhoven Cancer Registry in the ongoing ZonMw HTA-methodology project [ZonMw 80-82500-98-8227]. However, the current cohort is too small to allow effectiveness and safety studies on expensive anti-cancer treatments. Moreover, additional data is needed to be able to create the complete overview of outcomes of patients treated with expensive anti-cancer medicines including the exploration of acute, long-term and late adverse events.

 

The goal of the current project is therefore, to optimize a population based cohort so that it can be used as a tool to assess the effectiveness and safety of expensive anti-cancer drugs in daily clinical practice most efficiently and rapidly, thereby overseeing the whole spectrum of relevant oncological practice. In this project we will focus on three additional data collections in order optimize the current ECR-PHARMO cohort: 1) linking the ECR-PHARMO cohort with general practitioner data, 2) expanding the PHARMO in-hospital and community pharmacy data in the ECR area and 3) collecting additional data on treatment complications registered during out-patient hospital visits. It will be explored whether long term effects of expensive anti-cancer drugs can be adequately studied, such as 5-year overall survival, long term treatment complications, quality of life among long term survivors, disease progression and recurrence after 3 years of diagnosis/treatment, prognosis after disease progression and recurrence, second tumours, and conditional survival. Feedback to clinicians and pharmacologists during tumour working group meetings will assure adequate interpretation of the study results. Increasingly such discussions are also held with patients’ representatives. Moreover, patient involvement will be achieved by using the PROFILES (Patient Reported Outcomes Following Initial treatment and Long term Evaluation of Survivorship) infrastructure. This infrastructure provides interaction with the patient and allows the discussion of study results. Finally, study results will be presented at congresses and published in peer-reviewed journals.

 

In order to make the ECR-PHARMO cohort a tool that can be used by researchers to perform studies of which the results can be used by health policy makers in deciding on the reimbursement of (expensive or orphan) drugs, special attention will be given to data confidentiality, governance, privacy issues and research ethics.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website