Projectomschrijving

Veel dure- en weesgeneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van patiënten met kanker. Gegevens uit de dagelijkse praktijk kunnen bijdragen aan de besluitvorming over de doelmatigheid van deze middelen. Hiervoor is een nieuw studiecohort gecreëerd: de koppeling van de kankerregistratie van het IKNL Regio Zuid (www.iknlzuid.nl) aan het datanetwerk van het PHARMO Instituut (www.pharmo.nl), het IKZ-PHARMO cohort.

Dit project heeft geleid tot de uitbreiding van het IKZ-PHARMO cohort door het toevoegen van data van ziekenhuisapotheken, openbare apotheken, huisartsen en gegevens vanuit de polikliniek die bij de oncoloog worden geregistreerd (van patiënten met niet-gemetastaseerde dikkedarm- of endeldarmkanker, of niet-gemetastaseerde borstkanker ten tijde van kankerdiagnose).

Het uitgebreide IKZ-PHARMO cohort biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek naar het gebruik, de effectiviteit en veiligheid van (nieuwe) (dure) geneesmiddelen voor de behandeling van kanker.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website