Projectomschrijving

Selectief gebruik van geneesmiddelen door het gebruik van voorspellende tests
 
De hoop bestaat dat de geneeskunde verder verfijnd kan worden. In de toekomst krijgt dan niet iedereen met een bepaalde diagnose een vaste behandeling, maar enkel de mensen die daar het meeste baat bij hebben; voor de andere wordt een andere behandeling gekozen. Die selectie gebeurt met tests die het nut van behandeling kunnen voorspellen. Dit veld is betrekkelijk nieuw, en het is nog niet altijd duidelijk hoe kan worden nagegaan of deze voorspellende tests goed genoeg zijn. In dit project hebben we een document met richtlijnen opgesteld. Onderzoekers kunnen die richtlijnen gebruiken om na te gaan of tests de baat van behandeling inderdaad goed kunnen voorspellen. Zo worden de maatschappelijke investeringen in (geneesmiddelen)onderzoek beter gebruikt, en kan de zorg voor patiënten verder worden verbeterd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website