Projectomschrijving

In Nederland zijn Diagnose behandelingscombinaties (DBC’s) geïntroduceerd voor de registratie van behandelingen door medisch specialisten.
Deze studie heeft in kaart gebracht in hoeverre deze registratie mogelijkheden biedt tot (a) het schatten van behandelkosten (b) berekenen van kostprijzen voor specifieke zorgeenheden, (c1) vaststellen of klinische richtlijnen worden nageleefd, (c2) volgen van behandelpatronen over de tijd en (c3) definiëren van factoren die de behandelkosten van individuele patiënten voorspellen.

Conclusie is dat de registratie minder geschikt is voor het vaststellen van kostprijzen voor specifieke zorgeenheden. Voor het vaststellen van die kostprijzen lijkt het Rekenschema voor Zorginstellingen een valide alternatief, mits een voldoende aantal ziekenhuizen bij het kostprijsonderzoek wordt betrokken. De registratie biedt echter wel mogelijkheden voor de overige kostenstudies (a en c1-3), indien een relevante patiëntpopulatie kan worden geïdentificeerd.

Dit project kent een vervolg in: VIMP Handleiding DBC Registratie voor kostenonderzoek (1520020431)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website