Projectomschrijving

Rechtvaardigheidsgewichten voor QALYs

Als nieuwe medische technologie wordt beoordeeld, wordt vaak gekeken naar hoeveel die technologie kost en hoeveel gezondheid deze oplevert. Als op basis van alleen deze gegevens keuzen zouden worden gemaakt, dan zouden vooral interventies worden vergoed die veel gezondheid per euro opleveren. Dat klinkt logisch, maar toch blijkt dit in de praktijk niet te zijn wat we willen. Dat komt omdat we ook geven om een rechtvaardige verdeling van gezondheid. In dit project hebben we bezien aan welke kenmerken van ziekten en patiënten mensen gewicht hechten wanneer ze keuzen moeten maken tussen verschillende behandelingen. In een grote steekproef uit de Nederlandse bevolking bleek met name leeftijd een belangrijk aspect te zijn, naast aspecten als het hebben van afhankelijke kinderen en de zeldzaamheid van een aandoening. Deze resultaten kunnen helpen om het huidige model van besluitvorming meer te laten aansluiten op maatschappelijke voorkeuren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website