Projectomschrijving

Patiënten met Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH) zijn behandeld met Eculizumab. Patiëntentevredenheid (primaire uitkomstmaat), kwaliteit van leven, resource utilization, indirecte kosten, veiligheid en effectiviteit (secondaire uitkomstmaten) zijn vergeleken met toediening in het expertisecentrum (fase 1; N=35) met thuis/school (fase 2; N=26). Hiertoe is een programma ontwikkeld dat zorgdraagt voor de kwaliteit en veiligheid van de thuisbehandeling.
De gegevens zijn verzameld aan de hand van 5 tweemaandelijkse vragenlijsten en  verkregen uit patiëntendossiers en rapportages.

Resultaten
Thuistoediening van Eculizumab blijkt even veilig en effectief als toediening in het expertisecentrum. Patiënten zijn zeer tevreden over de thuistoediening; ze hebben minder reistijd en kosten. In individuele gevallen werd overtuigend minder uren verzuimd van werk of school. Bij de 15 patiënten die betaald werk verrichten kon nog geen hogere arbeidsproductiviteit worden aangetoond. Eculizumab kan complicaties van de PNH voorkomen, waardoor in de toekomst doelmatigheidswinst verwacht word met het ontwikkelde programma.
Het thuis toedienen van Eculizumab is € 936 duurder per patiënt per jaar.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website