Projectomschrijving

Voor nieuwe medische behandelingen geeft een kosten-effectiviteitsanalyse inzicht in de verhouding tussen extra kosten en gezondheidswinst. Vaak worden hierbij simulatiemodellen gebruikt om de lange-termijneffecten te schatten.

Resultaten

Het huidige project heeft geresulteerd in een instrument voor modelvalidatie: AdViSHE. Hiermee kunnen ontwikkelaars van beslismodellen inzichtelijk maken welke validatietesten zijn uitgevoerd op hun model, en wat daarvan de uitkomsten waren. De tool is inzetbaar in vergoedingsdossiers, zodat beoordelaars en belanghebbenden beter en sneller inzicht krijgen in de validatiestatus van de gebruikte modellen en de uitkomsten. Daarnaast ook in wetenschappelijke publicaties over kosten-effectiviteit en modellen, waar het reviewers als lezers kan helpen.
De tool bevordert de transparantie van simulatiemodellen in kosten-effectiviteitsonderzoek. Uiteindelijk kan dit tot betere kwaliteit leiden van deze modellen, omdat de ontwikkelaars rekening houden met strengere validiteitseisen.

Dit project kent een vervolg in het project: 1520020501 (VIMP to support implementation of AdViSHE, an instrument for Assessment of the Validation Status of Health Economic decision models)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website