Projectomschrijving

De kosteneffectiviteit van nieuwe medicijnen wordt allereerst onderzocht in een degelijk opgezette wetenschappelijke onderzoeken: gerandomiseerde klinisch trials. Soms vergoedt de Nederlandse Zorgautoriteit 80% van de kosten van dure medicijnen die in ziekenhuizen gebruikt worden. Voorwaarde voor die tijdelijke vergoeding is dat daarnaast onderzocht wordt, of deze medicijnen kosteneffectief zijn in de praktijk.

Dat is lastig. Onder meer omdat artsen kiezen, wie zij op welke manier behandelen. Het is hun werk om patiënten op de manier te behandelen die de meeste kans op succes heeft. En om daarbij rekening te houden met de individuele voorkeuren van patiënten.

Dus kunnen de resultaten van verschillende behandelmethodes in het ziekenhuis niet zonder meer met elkaar vergeleken worden. Maar er bestaan statistische methodes om deze en andere bronnen van vertekening te corrigeren.

Dit onderzoek wil:

  • een aantal van die statistische methodes vergelijken
  • onderzoeken, wanneer welke statistische methode het beste kan worden toegepast.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website